بررسی برچسب

علم

علم ماکان و مایکون یعنی چه؟

علم ماکان و مایکون یعنی چه؟ مقدمه: علم ماکان یعنی علم و آگاهی نسبت به اموری که در زمان گذشته واقع شده مثلاً شخصی که نسبت به تاریخ گذشتگان عالِم است، علم به وقایع…

علم بهتر است یا عبادت؟

علم بهتر است يا عبادت؟ هدف از آفرينش انسان اين است كه با انجام دادن افعال اختياري، مسير تكامل خود را به سوي كمال نهائي بپيمايد، كمالي كه جز از مجراي اختيار و انتخاب به…

آفات علم چیست؟

در ابتدا بايد تعريف روشني از آفت ارائه شود و سپس انواع آفات علم را برمي شمريم. آفت: آفت، حالت و وضعيتي است كه وقتي در چيزي پيدا شود،آن را فاسد و خراب مي كند و بهره وری…

علم ماکان و مایکون یعنی چه؟

"علم ماكان" يعني علم و آگاهي نسبت به اموري كه در زمان گذشته واقع شده مثلاً شخصي كه نسبت به تاريخ گذشتگان عالِم است، علم به وقايع گذشته (ماكان) دارد. "علم مايكون" يعني…