بررسی برچسب

عفونت

خواص جعفری برای عفونت

عفونت ادراری نوعی عفونت باکتریایی است که بر بخشی از دستگاه ادراری تأثیر می‌گذارد. و برای درمان آن می توان برخی گیاهان دارویی را در منزل استفاده کرد.