بررسی برچسب

عصمت

عصمت پیامبران,اقسام عصمت,عصمت چیست و انواع آن,تعریف عصمت,تحقیق در مورد عصمت,درجات عصمت,عصمت معنی,عصمت را تعریف کنید

آیا خداوند و یا فرشتگان پیامبر را از خطاو اشتباه محفوظ می دارد و یا عقل و بصیرت…

این صحیح است که عصمت را می توان نوعی بینش کامل در پیامبر و امامان دانست که براساس آن معصیت و گناه از آنان صادر نمی شود اما باید توجه داشت که این بینش یک موهبت الهی است که…

عصمت چیست؟

عصمت و مصونیت از گناه امری(اکتسابی نیست بل موهبتی است الهی که افرادی که لائق آن بوده اند خداوند باآنان موهبت کرده - است و چون خداوند دارای علم گسترده و غیر محدود است به…

اگر انبیاء و امامان معصوم بوده و دچار گناه نمی شدند چرا در پیشگاه خداوند اظهار ترس…

نکته اینکه آنان آنگونه در پیشگاه خداوند اظهار ترس می کردند آگاهی وسیع آنان از مقام عصمت خداوند بود از - این رو همواره خویشتن را مقصر قلمداد می کردند با اینکه معصوم بودند…