بررسی برچسب

عاشورا

حقیقت واقعه عاشورا چگونه بود؟

حقیقت واقعه عاشورا چگونه بود؟ واقعه عاشورا حادثه عاشورا، یکی از فجیع‌ترین حوادث تاریخ اسلام، بلکه تاریخ جهان است که در نوع خود بی‌نظیر است. در این حادثه فجیع، امام حسین…