بررسی برچسب

ظاهر

آراستگی و زیبایی ظاهر در اسلام

زیبایی و آراستگی ظاهر در اسلام تصور برخی بر آن است كه ایمان محكم و باطنی پاك، برای فرد مؤمن كافی است و رسیدگی به شكل ظاهر، اهمیت چندانی ندارد؛ در حالی كه نه تنها چنین…