بررسی برچسب

طلسم

خواب دیدن طلسم

طلسم ۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .۲ـ اگر دختری خواب…

آیا طلسم حقیقت دارد؟

طلسم حقیقت دارد، اگر چه در تعریف و چگونگی طلسم نمودن اختلاف نظر وجود دارد. یکی از نویسندگان می نویسد: علم طلسمات، دانشی است که از آن چگونگی در آمیختگی قوای فعاله عالیه به…

چشم سوم و طلسم شدن

يك نفر هست كه ميگويد چشم سومش باز شده، يا مثلا يك بار روحش را با هيپنوتيزم از بدنش به باغ برده‌اند. آیا اين شخص رواني است يا دچار فرقه هاي عرفان دروغين شده است، آيا…

ایا طلسم کردن حقیقت دارد ؟

سرنوشت انسان‌ها در دست خدا و در گرو عملشان است و در بيش تر اوقات اين عقيده که بخت کسي را بسته اند، اعتقادي عوامانه است. انسان‌ها به دلايل خاص و بعضاً نامعلوم،…

چرا برای تشکر از خدا باید نوع خاصی از اعمال را انجام دهیم، و تشکر با یک کلمه و…

خدای متعال موجودی بدون نقص و نیاز است که هیچ احتیاجی به عبادات ما ندارد. و چگونگی عبادات و تشکر از خدای متعال، مربوط به جهات انسانی است.خدای متعال انسان را شرافت بخشیده و…

آثار طلسم و منشا آن چیست ؟

طلسم كردن اگر به معناي جادو كردن باشد، واقعيت دارد. در قرآن در قضية هاروت و ماروت و حضرت موسي با ساحران آمده است. از نظر فقهي ياد گرفتن سحر و جادو حرام است، مگر براي…