بررسی برچسب

طرحواره

زندانیان باور را چه کسانی بخوانند؟

کتاب زندانیان باور نوشته ی دکتر ماتیو مک کی و پاتریک فانینگ به افراد کمک میکند تا باورهای مرکزی خودرا بشناسند و آنها را تغییر دهند این کتاب رویکردی نوین ارائه میدهد که…