بررسی برچسب

طب اسلامی

جایگاه طب اسلامی

امروزه «طب اسلامی» جایگاه ویژه ای را بین آحاد جامعه پیدا کرده است و افراد با استفاده از آموزه های دینی سعی در درمان آلام خود دارند. از آنجا که یکی از وظایف مبلّغان دینی…