بررسی برچسب

صابئین

آیا صابئین نجس هستند؟

طبق نظر مقام معظم رهبري صابئین پیروان حضرت یحیی بوده و پاك هستند. صابئين به پيروان حضرت يحيى يا ابراهيم گفته مى شود كه يك دين آسمانى است و پيروان آن متشكل از صابئین…