بررسی برچسب

شیعه

شیعه جعفری,انواع شیعه,بنیانگذار مذهب شیعه در ایران,شیعه دوازده امامی,تاریخ شیعه در ایران,مبدا پیدایش مذهب شیعه کجاست,شیعه کیست,شیعه شیطانیه

اگرحرف جعفر درباره فرزندنداشتن برادرش قبول نیست، حرف عثمان بن سعید هم نباید قبول…

جعفر برادر حسن عسكری كه گفته است: برادرش فرزندی نداشته است، شیعه سخن او را قبول نمی كنند، چون او معصوم نیست، ولی ادعای عثمان بن سعید را كه می گوید: حسن فرزندی داشته قبول…

فرق بین حدیث و روایت در چیست؟

دانشمندان علوم حديث به گردآوري معاني برخي از اصطلاحات عمومي اين علم و معاني لغوي و اصطلاحي آنها مي پردازند تا در مقام استعمال و كاربرد اين واژه ها و اصطلاحات اشتباه صورت…

در مذهب شیعه بیشتر مواقع عزاداری و توبه به مرگ و عذاب آخرت اشاره زیادی می شود و…

اسلام در خصوص نوید دادن و ترساندن مردم از عملکرد زمان آینده پیش گویان در دنیا و آخرت معیار مطلوبی را معین نموده است اینکه بپرسیم آیا تر ساندن و بیمناک شدن از مواردی همچون…

صراط چگونه است ؟

علامه و محدث عالیقدرِ شیعه مرحوم مجلسی در کتاب حق الیقین در فصل سیزدهم در بیان صراط می فرماید : « صراط از جمله ضروریات دین است که باید به او ایمان آورد و آن پلی است که بر…

آیا خداوند روح کسانی که زیاد گناه نکرده اند بین عذاب و آزادی قرار می دهند یا نه ؟

بسیاری از دانشمندان شیعه در این زمینه با استناد به احادیثی که در مورد وضع ثواب عقاب در جهان برزخ وارد شده ، عقیده دارند تمام کسانی که در گناه کرده و در کردار ناشایست خویش…