بررسی برچسب

شیطان

شیطان چیست,نام اصلی شیطان,شیطان در قرآن,نام شیطان وقتی فرشته بود,نام پدر شیطان,همسر شیطان کیست,شیطان چه شکلی است,قاتل شیطان کیست

شیطان و تمرد از فرمان الهی

سوالی برایم پیش آمد اگر شیطان جزو فرشتگان است و می دانیم که فرشتگاه فاقد اختیار هستند و تمرد از دستور خداوند در نرم افزار وجودی آنها تعریف نشده است چطور به سجده انسان…

هدف از خلقت شیطان

آیا اینكه در عرفان حلقه گفته می شود بروز شيطان قسمتي از طراحي پروردگار براي خلقت بوده تا گل انسان به پختگي برسد، درست است؟ نظریه عرفان حلقه هم غیر قرانی است و هم غیر…

آیا خدا وند شیطان قدرت داده است؟

پرسش: آیا شیطان قدرتمند است؟توهم قدرت در برای شیطان از دورة زندگی بدوی انسان تا کنون موجب جذابیت و گرایش به شیطان‌پرستی بوده است. در حالیکه قدرت شیطان بسیار ناچیز…

آیا شیطان می توانند در پیامبران نفوذ کند؟ اگر نمی تواند ترک اولی توسط پیامبران چه…

شیطان در دشمنی با انسان ها، هیچ تخفیفی به آنها نمی دهد و تا نهایت ممکن تلاش خود را برای انحراف انسان ها به کار می برد، حتی وسوسه او برای پیامبران نیز وجود دارد.امام صادق…