بررسی برچسب

شهاب ثاقب

منظور از شهاب ثاقب در قرآن چیست؟

منظور از شهاب ثاقب در قرآن چیست؟ «اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ؛ مگر آنها که در لحظه‌ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند،…