بررسی برچسب

شفاعت

تفاوت توسل و شفاعت

تفاوت توسل و شفاعت واژه «شفاعت» کاملاً آشناست، هنگامی‌‌كه سخن از جرمی، گناهی یا محكوميت يك فرد به‌ميان می‌آيد و شخصی پادرميانی می‌كند، تا او را از مرگ، اعدام يا زندان…