بررسی برچسب

شر

ذات پلید را چه کسی آفریده است؟

خداوند در قرآن فرموده است كه ذات پلید را، او نيافريده پس با توجه به اين كه آفريننده مطلق خداوند است، چه كسي آن را آفریده است؟ پاسخ: بر اساس آيه فطرت، خداوند هر كس…

وجود شر در عالم هستی چگونه است؟

مسئله شر، يكي از كهن ‌ترين مسائلي است كه انديشه آدمي را به خود مشغول داشته است. از آن زمان كه انسان پا به عرصه خاك گذاشت، خويشتن را هم ‌آغوش رنج و رنجوري يافت و همراه با…