بررسی برچسب

شراب

امام علی(ع) می‌فرماید: «اگر قطره‌ای شراب در چاهی بیفتد و از آب آن چاه سبزه‌زاری را…

امام علی(ع) می‌فرماید: «اگر قطره‌ای شراب در چاهی بیفتد و از آب آن چاه سبزه‌زاری را آب دهند و از سبزه‌های آن حیوانی بخورد، من از گوشت آن حیوان نخواهم خورد» آیا این روایت…

چرا گوشت خوک حرام است؟

احکام دینی که توسط انبیاء بیان شده است از جانب خدای متعال فرستاده شده و متضمن مصالح و مفاسد انسان بوده و در سعادت و تکامل انسان موثر است. البته ما نمی توانیم به نحو دقیق…

علائم ظهور حضرت مهدی(عج)چیست ؟

موارد و مستندات علائم ظهور بررسی شد ، جهت اطمینان بیشتر به احادیثی که این علائم در آنها آمده است متذکر می شویم . امام صادق ( علیه السلام ) به یکی از یاران خود فرمود : ۱…

منظور از شراب حمیم دوزخ چیست؟

با توجه به آیه: لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمیمٍ وَ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یَکْفُرُون‏به گوشه‏ای از مجازاتهای دردناک دوزخیان اشاره کرده، می فرماید: "نوشابه‏ای دارند از آب داغ…

خواب دیدن شراب

شراب اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط…

خواب دیدن شراب

شراب شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد.

خواب دیدن شراب

شراب شراب را مال حرام دانسته و مولف نفایس الفنون حکم کلی داده و همه شربت ها را مال و علم دانسته است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری…