بررسی برچسب

شب قدر

آیا شب قدر همان جبر است؟

سوال کاربر گرامی :من در بحث سرنوشت و جبر و اختیار تحقیق کردم و به نتیجه هایی هم رسیدم. ولی وقتی گفته می شود شب قدر پرونده افراد دست امام زمان (عج) می رسد و تا یک سال…

لیله القدر چه شبی از سال است ؟

لیل القدر چه شبی از سال است ؟ در این که لیل القدر در ماه رمضان است تردیدی نیست ؛ چون جمع میان آیات قرآن همین را اقتضا می کند .از یکسو می گوید : قرآن در ماه رمضان نازل شده…

اگر خداوند در تمام جاها وجود دارد و حاضر است چرا میگویند در شب قدر درهای آسمان باز…

تردیدی نیست که حضور خدا مختص به زمان خاص و مکانی خاص نمیباشد، بلکه همه جا و در همه زمانها حاضر و ناظر است ولی اینکه چرا در برخی مکانها یا زمانها، تأکید بیشتری بر ارتباط…

فضیلت ماه مبارک رمضان و شب قدر

هیچ بخشی از زمان ذاتاً با بخش دیگر تفاوت ندارد . ولی برخی ساعتها و روزها و ماهها شرافت عرضی یافته اند . مثلاً روز هفدهم ماه ربیع الاوّل به دلیل ولادت حضرت رسول اکرم ( ص )…