بررسی برچسب

شبهاي قدر

لیله القدر چه شبی از سال است ؟

اما لیل القدر چه شبی از سال است ؟ ( ( شکی نیست که چنین شبی تنها برخی از شب های سال است ، اما کدام شب ؟ در این که لیل القدر در ماه رمضان است تردیدی نیست ؛ چون جمع میان…

با توجه به اینکه ملایکه بعد زمانی و مکانی ندارند نزول آنها در شب قدر که زمان معینی…

الف ) در این سوال نزول فرشتگان همسان با نزول و فرود آمدن باران که سیر مکانی از بالا به پایین است انگاشته شده است . در حالی که نزول و مشتقات آن مانند انزال ، تنزیل ، تنزل…

با توجه به آیات و روایات ، شب قدر یک شب است ولی چطور ما زودتر ازکشورهای عربی شب…

شب قدریک شب بیش نیست و آغاز و انجام آن ۲۴ ساعت ؛ یعنی ، به اندازه یک دور گردش کره زمین است و در این مدت تدریجا تمام زمین را فرا می گیرد.به عبارت دیگر شب قدر در سطح کل کره…

در شب های قدر چه دعایی کنیم؟

در شب قدر بهتر است، هدایت الهی را برای خود و برای مردم طلب کنیم که اساس کمال انسانی و نابودی گمراهی است. پس از آن عافیّت دین و دنیا، قبولی توبه و آمرزش گناهان، توفیق ترک…

در شبهای قدر چه دعایی بهتر است ؟

در شب قدر بهتر است، هدایت الهی را برای خود و برای مردم طلب کنیم که اساس کمال انسانی و نابودی گمراهی است. پس از آن عافیّت دین و دنیا، قبولی توبه و آمرزش گناهان، توفیق ترک…

آداب و احکام شبهای قدر

سيد جعفر رباني شب قدر در دین مبین اسلام دارای اهمیت بسیار زیادی است و آيات و روايات متعددی در فضیلت آن وارد شده است.اينك به چند محور از آداب و احكام شبهای قدر اشاره…