بررسی برچسب

سکوت

آثار گرانبهای سکوت

حضرت محمد صلی الله علیه و آله:خود را ملزّم به سکوت طولانی کن چرا که این کار موجب طرد شیطان بوده و در کار دین،یاور توست علامه طباطبایی فیلسوف و عالم توانمند جهان اسلام…