بررسی برچسب

سرکه بالزامیک

بالزامیک چیست ؟

سرکه بالزامیک. یکی از انواع پرطرفدار در کشور ما سرکه سیب است؛ در حالی که سرکه‌ی انواع میوه‌ها در کشورهای اروپایی و سرکه‌ی برنج در جنوب و شرق آسیا، به ویژه چین و ژاپن،…