بررسی برچسب

سجین

سجین و علیین به چه معناست؟

هر یک از دو کلمه سجین و علیین، دوبار در قرآن، در دو آیه پشت سر هم، در یک سوره واقع شده اند: کَلآ َّ إِنَّ کِتَـَبَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ # وَ مَآ أَدْرَغکَ مَا…