بررسی برچسب

زیارت وارث

اصلاب شامخه یعنی چه؟

لطفا توضيحي پيرامون «اصلاب شامخه» كه در زيارت وارث آمده، بدهيد. پاسخ: «اصلاب شامخه» یعنی چه؟ مقدمه واژه «اصلاب» جمع «صلب» مي باشد و به معناي شدت و قوت است. به پشت و…