بررسی برچسب

زوجین

بدترین کارها پس از دعوای زوجین

دعوای بین زوجین گاه باعث بهبود ارتباط و سبک زندگی زن و شوهر و گاه باعث خراب‌تر شدن رابطه زناشویی می‌شود. ارتباطی که افراد با همسر خود در جریان زندگی مشترک برقرار می‌کنند،…

چهار روش اشتباه جلوگیری از رنجش

چهار روش اشتباه جلوگیری از رنجش بااتخاذ چهار روش میتوان از وارد شدن به مشاجره و رنجش ناشی از آن جلوگیری کرد این شیوه ها عبارتند از:( مبارزه/ فرار/ وانمودکردن / کنار…

نیازهای عاطفی زن و مرد متفاوت است

پی بردن به نیازهای عاطفی احساسی متفاوت خود مردها و زن ها از نیازهای عاطفی متفاوت خود خبر ندارند و در نتیجه نمیدانند چگونه از یکدیگر حمایت کنند. آنها با توجه به احساسات…