بررسی برچسب

زنجبیل

خواص زنجبیل

ویسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا در آن جا جامی بنوشانندشان که آمیخته با زنجبیل باشد.(انسان/ ۱۷) خواص بیشمار زنجبیل زنجبیل نوعی ادویه از ریشه گیاهان Zingiber…

خواص درمانی زنجبیل چیست؟

زنجبیل برای قرن‌ها است که در طب، پخت و پز و تولید استفاده می‌شود..زنجبیل منبع فوق‌العاده‌ای از ویتامین A، ویتامین C، ویتامین E،ویتامین گروه B، منیزیم،…

خواب دیدن زنجبیل

زنجبیل زنجبیل در خواب، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل…