بررسی برچسب

زنان

تعریف واژه زن,زن چیست,زن زندگی,اخبار حوزه زنان,زنان نیوز

دلسوزی بی‌جا

مدتی پیش یک کتیبه دیدم که با هدفمندی خاصی برای تحریک احساسات زنان توسط افراد ضد دین در سایت‌های اجتماعی منتشر شده بود. عنوان این کتیبه، دلسوز زنانی هستم که که زنانه‌ترین…

حکم ابرو برداشتن دختران

آرایش و زیبایی دوستی، از بهترین نعمت های خداوند است که خصوصا در بین خانم ها مورد توجه بیشتری قرار دارد. در روایات هم اشاره به ثواب ارائه این زیبایی برای همسر که در مقام…

اسـلام درباره زنان که نیمی از نوع بشر هستند حقوقی همچون مردان قائل است پس چرادر…

نـکـتـه بـاریکی در آن نهفته , در حقیقت قرآن می خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی نـشـان دهـد کـه زن وسیله اطفاء شهوت و هوسرانی مردان نیست بلکه وسیله ای است برای…

اینکه قرآن می گوید : در صورتی که اندرز شما در مورد زن سودی ندهد آنها راتنبیه بدنی…

مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلف از وظایف مجازات می گردند حتی مجازات بدنی , منتها چون این کار غالبا از عهده زنان خارج است حاکم شرع موظف است که مردان متخلف را از…