بررسی برچسب

زرتشت

سرنوشت زرتشت،مرگ طبیعی یا قتل ؟!

سرنوشت زرتشت، مرگ طبیعی یا قتل ؟! موبدان زرتشتی در گذر تاریخ اصرار داشته اند که بگویند، زرتشت در راه آرمان‌های خود به قتل رسید. در حقیقت تلاش رهبران زرتشتی‌گری این بود…