بررسی برچسب

ریاکار

مصادیق ریاکاری

ریاکاری در چشم نشاندن کارها و به گوش دیگران رساندن اعمال است ؛ یعنی انگیزه انسان در کارهای خیر و عبادات ، خدا نیست ؛

چگونه ریا کار نباشیم؟

چگونه ریا کار نباشیم؟ سوال کاربر: در بعضي از كارها از قبيل رفتن به مراسم ادعيه و نماز جمعه و نماز احساس ريا مي‌كنم چگونه مي‌توانم از دست اين مرض و بيماري رهايي پيدا…