بررسی برچسب

رکن

رکن و غیر رکن چیست ؟

رکن و غيرركن چیست ؟ واجبات نماز يازده چيز است: نيت، قيام يعني ايستادن، تكبيره الأحرام (گفتن الله اكبر در اوّل نماز)، ركوع، سجود، قرائت، ذكر، تشهد، سلام، ترتيب و موالات…