بررسی برچسب

ريا

از کجا معلوم می شود ریاکاریم؟

ریا کاری در چشم نشاندن کارها و به گوش دیگران رساندن است. یعنی انسان در کارهای عبادی یا خیر انگیزه اش خدا نیست بلکه جلب توجّه آدم ها و دل بستن به تحسین خلق است. و در علم…

علاج ریا چگونه می باشد؟

برای درمان ریا باید یادی از تعریف و نشانه ها کرد ریا درخواست اعتبار نزد مردم با کارهای پسندیده در حالی که آن کارها ریشه درونی نداشته باشد مثل اظهار نماز و روزه و یا نوافل…

چگونه می توان ریا را علاج کرد؟

برای درمان ریا در وهله اول باید یادی از تعریف و نشانه های آن کرد. ریا درخواست اعتبار نزد مردم با کارهای پسندیده است، در حالی که آن کارها ریشه درونی نداشته باشد، مثل اظهار…

علایم ریاکاری چیست؟

ریاکاری در چشم نشاندن کارها و به گوش دیگران رساندن اعمال است; یعنی انگیزه انسان در کارهای خیر و عبادات، خدا نیست; بلکه جلب توجّه دیگران و دل بستن به تحسین خلق است. در علم…

آیا دشمن اهل بیت عجم هستند؟

آيا روايت : « نحن قريش ، وشيعتنا العرب ، و عدونا العجم » از قول امام حسين (عليه السلام) صحت دارد؟پاسخ کوتاه: یکی از روایاتی که در منابع روایی شیعی ذکر شده و…