بررسی برچسب

روح

خلع روح و ریاضت

خلع روح و ریاضت سوال: آيا درست است كه می توان با اراده و رياضت روح را از بدن خلع کرد و به هر جا كه بخواهد برود يا به بدن ديگری نفوذ كند؟ پاسخ: مسئلة خلع روح از بدن و…