بررسی برچسب

روانشناسی

تاریخچه روانشناسی,روانشناسی رشته,انواع روانشناسی,روانشناسی چیست,شغل روانشناسی,ترفند روانشناسی,هدف علم روانشناسی چیست؟,تعریف انواع روانشناسی

درمقابل کوچکترین چیزی ناراحت می شوم و نامزدم خیلی عذاب می کشد مرا راهنمایی کنید که…

خدمت شما سرور عزیز عرض می کنم که انسان در زندگی وپیمودن عمر ورسیدن به کمال باید استقامت وحوصله داشته باشد ، اگر انسان استقامت به خرج ندهد ودرمقابل ناراحتیها ومصیبتها صبر…

Deductive Reasoning

Deductive Reasoning استدلال قیاسی. یکی از شیوه‌های تفکر که به مقایسه‌ی ۲ یا بیش از ۲ موقعیت و وضعیت می‌پردازد.

Double Blind

Double Blind وابستگی مضاعف. اصطلاحی از گریگوری بیتسون برای موقعیتی که شخص در آن پیام‌های متضاد از یک شخص صاحب قدرت دیگر دریافت می‌دارد.

Centration

Centration میان گرایی. اصطلاح پیاژه برای وابستگی غیر ارادی طولانی یک دستگاه حسی به بخشی از میدان درکی که به پیدایش اشتباهات ادراکی و بزرگ‌نمایی و دگرگون منجر می‌شود.…

Bipolar Cells

Bipolar Cells هر نورونی که زائده‌های آن، آکسون و داندریت، در دو جهت مخالف از تنه سلولی جدا شده باشند. نمونه آن‌ها در شبکیه چشم یافت می‌شود.

Complementary Colors

Complementary Colors رنگ مکمل. دو رنگ که می‌توان آن‌ها را در آمیخت تا خاکستری بیفام پدید آید. از نظر شماتیک، فام‌های رنگ‌های مکمل را روی نقاط مقابل دایره رنگ‌ها می‌توان…

Broca's Area

Broca's Area ناحیه بروکا. ناحیه‌ای از قشر مغز که در پردازش عمل تکلم موثر است. در افراد راست دست این ناحیه در قسمت تحتانی شکنج پیشانی نیمکره چپ، نواحی ۴۴ و ۴۵ برودمن…

Classical Conditioning

Classical Conditioning شرطی شدن کلاسیک. این روش تجربی با نام ایوان پاولف دانشمند روسی مربوط است. رفلکس یک واکنش ذاتی خاص است که با وقوع یک محرک خاص ظاهر می‌گردد. این‌ها…

Developmental Psychology

Developmental Psychology روان‌شناسی رشد. آن قسمت از روان‌شناسی که با فرآیند تغییر در تمام طول عمر سروکار دارد، تغییر در اینجا به معنی تغییر کمی و یا کیفی در ساختمان و…

Genetics

Genetics علم وراثت، علم النسل. شاخهای از زیست شناسی که با موضوع ارث در هر یک از جنبه های آن سرو کار دارد. این اصطلاح رابینسون برای توصیف شباهت‌ها و تفاوت‌های…

Coping

Coping مدارا مردن، کنار آمدن، برخورد موفقیت آمیز.

Automatic Process

Automatic Process فرآیند خودکار. در روان‌شناسی شناختی، هر فرآیند بخوبی آموخته شده که بدون تعمق عمدی و آگاهانه روی می‌دهد. رانندگی "اتوماتیک" یک راننده مجرب مثال خوبی…

Aids

Aids مخفف سندرم کمبود ایمنی اکتسابی نوعی بیماری است که بوسیله‌ یک رترو ویروس آهسته منتقل می‌شود. این ویروس بطور انتخابی برخی از لنفوسیت‌ها را منهدم ساخته و در نتیجه…

Cognitive Dissonance

Cognitive Dissonance ناهماهنگی شناختی. یک حالت هیجانی خاص در مواردی که دو نگرش یا شناخت همزمان، بی‌ثبات است و یا بین باور و رفتار آشکار تناقص وجود دارد. حل شدن تعارض…

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa بی اشتهایی عصبی (روانی). بی اشتهایی عصبی یکی از اختلالات مصرف غذا است که اول بار در سال ۱۸۶۸ توسط سیرویلیام گال تحت عنوان hystericaApepsia معرفی شد.…

Compliance

Compliance سازش یا اطاعت نسبت به خواست‌های آشکار یا تلویحی دیگران. در روان‌پزشکی بالینی این اصطلاح به حالت تسلیم در ابعاد نوروتیک اطلاق می‌شود. غالباً بصورتی جزئی از…

تفاوت خشم وخشونت در چیست؟

ناتوانی در تمايز خشم (anger) و خشونت (violence & rage بسيار ديده می شود. خشم هيجانی طبيعی و جهان شمول است که در هنگام ناکامی به عنوان يک واکنش طبيعی هيجانی بيدار می…