بررسی برچسب

رشته

خواص انواع رشته ها چیست ؟

از جمله فرآورده های خمیری حاصل از آرد گندم، انواع رشته مانند پلویی و آشی است که در کشور ما به صورت سنتی، کارگاهی و صنعتی تولید می شود و از لحاظ ارزش غذایی در گروه نان و…