بررسی برچسب

رسول

معنی رسول چیست,جمع رسول چیست,معنی رسول الله,معنای صحیح رسول و نبی چیست,تعداد نبی و رسول,جمع کلمه رسول,تعریف نبی و رسول,رسول در قرآن

توضیح دقیق شهادتین چیست ؟

شهادتین به گواهى دادن به یگانگى خدا و رسالت حضرت محمد صلّى اللَّه علیه و آله گفته می شود. مفاد یاد شده با گفتن مضمون این دو جمله «أشْهَدُ أنْ لا الهَ الّا اللَّه و…

فرق رسول و نبی چیست ؟

رسـول کـسـی اسـت کـه حـامـل رسـالـت اسـت و نبی کسی است که حامل خبر است از این رو شـرافـت رسـول به این است که بین خدای متعال و مخلوقات واسطه است و شرافت نبی این است که…

فرق رسول و نبی در چیست ؟

رسـول در اصـل به معنی کسی است که ماموریت و رسالتی بر عهده او گذارده شده تا آن را ابلاغ کند و نبی به معنی کسی است که از وحی الهی آگاه است و خبر می دهد وبنابر یک تفسیر…