بررسی برچسب

ذکر

اقسام ذکر,ذکر خدا در قرآن,ذکر چیست,افضل ترین ذکر,ذکر معجزه گر,ذکر های خطرناک,مفهوم ذکر,پر ثواب ترین ذکر

ذکر ادریسیه چیست؟

در كتاب هاي معتبر روايي و دعا چيزي به نام ذكر ادريسيه پيدا نشد اما در كتاب مهج الدعوه دعايي از حضرت ادريس پيامبر عليه السلام آمده است وهمچنين ابن طاوس عليه الرّحمة در…

هدف از معاد و قیامت چیست ؟

چون خدا حق است ، کار باطل نمی کند ، و جهان بی هدف ، باطل است . بنابراین ، جهان متحرّک ، هدفی دارد که در آن جا آرام می گیرد . و آن عالم بهشت و قیامت است