بررسی برچسب

ذرت

ذرت پخته مغذی تر است یا خام ؟

زمانی كه برای اولین بار "كریستف كلمب" از سفرش ذرت را به‌ عنوان سوغاتی برای اروپایی ‌ها برد، هیچ‌كس فكر نمی ‌كرد كه ارزش غذایی این دانه‌ های طلایی طوری باشد كه تاثیر زیادی…