بررسی برچسب

دین

دین مقدم است یا عقل؟

اگر منظور از دین، دینی مانند اسلام باشد، به یک معنا عقل بر دین مقدم است. و آن معنا این است که عقل با سنجش و بررسی، به صحت و حقانیت دین پی می برد.اما باید توجه کرد که:…

دین آدامسی

دین آدامسی حضرت آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق فرمودند: «خیلی ها اسلام آدامسی دارند که تا زمانی که در دهن آنها مزه دارد لازم دارند. آدامس مقداری لذیذ است ولی بعد از…