بررسی برچسب

دوکسپین

دوکسپین چگونه دارویی است؟

دوکسپین داروی ضدافسردگی سه حلقه ای با ساختار آنتی‌ هیستامین است که برای درمان افسردگی و اضطراب مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوز بالای آن برای درمان افسردگی و اضطراب و…