بررسی برچسب

دزدی

مجازات دزد در اسلام

در نکوهش دزدی همین بس که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: «دزد در حالی که دزدی می کند، مؤمن نیست.»اگر حکومت اسلامی در برابر سرقت، برخورد قاطعی از خود…