بررسی برچسب

خیانت

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج

آیا ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج اشکال دارد؟ سوال کاربر : مدتی با پسری دوست بودم(هر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج) و بینمان رابطه عاشقانه ی شدیدی…