بررسی برچسب

خیال بافی

خیال‌بافی

دلم می‌خواد تو شادیا شریک شم با غصه‌ها بجنگم و چریک شم از گور فتنه‌ها که دود بلند شد نفت بریزم رو بدیا چیلیک شم روی دلای عاشقای نیم‌سوز ابری بشم بارون چیکّ و چیک…