بررسی برچسب

خون

فواید مویز چیست؟

کم‌خونی را با مویز درمان کنید برای رفع کم‌خونی و سردرد ناشی از آن ۳۰ تا ۵۰ عدد مویز را شب تا صبح در سرکه بخیسانید «روی آن را سرکه بگیرد» سپس شیره آن را صاف کرده و طی…

بـدن انـسان برای ساختن خون فعالیتهای زیادی را متحمل می شود خوب با خوردن مقداری خون…

خـوردن خـون هـم زیـان جسمی دارد و هم اثر سوء اخلاقی چرا که خون ماده کاملا آماده ای است بـرای پرورش انواع میکروبها زیرا تمام میکروبهایی که وارد بدن می شوند به خون حمله می…

خون جهنده چیست؟

خون جهنده، آن خونی است که با جستن خارج می شود. مثلا خون ماهی و پشه چون بدنش را بشکافند، جستن ندارد و از این رو، جهنده نیست. ولی خون گوسفند آن گاه که رگ گردنش را می برند،…

نظم و پدید آورنده نظم؟

اینکه در وجود خود ما و در وجود هر موجود زنده و در هر جزئی از اجزاء عالم نظمی عمیق برقرار است . ما بسیاری از این نظم ها را بی هیچ رنجی می توانیم دریابیم و به بسیاری از آن…

وضوی خون یعنی چه ؟

وضوی خون کسی که درراه خداوند وبرای خدا به شهادت برسد وبرای دین خدا واحکام الهی به شهادت برسد این کس را می گویند با خون خود وضو گرفته . این یک استعاره است مثل کسی که…