بررسی برچسب

خولنجان

گیاه خولنجان چه خواصی دارد؟

گیاه خولنجان چه خواصی دارد؟ خولنجان گیاهی علفی، چندساله به ارتفاع 3 متر و از تیره زنجبیلیان است. دارای ساقه‌های زیرزمینی ضخیم و ساقه‌های هوایی فراوان می‌باشد. ریشه…