بررسی برچسب

خلقت

تاریخ خلقت انسان,خلقت انسان در قرآن,مراحل خلقت جهان,خلقت انسان از دیدگاه دانشمندان,خلقت انسان از نظر علمی,خلقت انسان در قران و نظریه داروین,مراحل خلقت انسان در قرآن,اثبات خلقت انسان از خاک

هدف از آفرینش انسان چیست ؟

شکی نیست که خدا موجودی غنی و بی نیاز است . پـس چـرا بـشـر را آفریده ؟ وهدف از آفرینش او چه بوده ؟به دیگر سخن , اگر در آفرینش انسان هدفی وجود داشته , پس خدا موجودی محتاج…

قـرآن مـی گـوید : خداوند آدم را بر جهانیان فضیلت و برتری داد و این گواه آن است که…

مـنـظـور آیه مجموع جامعه انسانیت در تمام طول تاریخ است و معنی آن این است که :خداوند از مـیـان تمام جامعه بشریت در طول تاریخ انسانهایی را برگزید که نخستین آنها آدم و سپس…

چـگـونـه خداوند ساکن غیر متغیر مافوق جسم بدون زمان و مکان ، موجودات متغیر درمحدوده…

مسئله ربط حادث بقدیم است باید توجه داشت که تغیر در تغیر خود ثابت است و اگردر تغیر خود متغیر بود بثابت تبدیل می شد موجودات مادیه که متغیر و حادث زمانی آنها هستند حرکت…

ارزش حقیقی هر موجودی به چیست ؟

هـر مـوجودی که وجود کاملتری دارد و آثار وجودی بیشتری از آن پدید می آید , ذاتاارزشمندتر از موجودات دیگری هستند که چنین کمالی را ندارند و هر موجودی که درمسیر تکاملش قرار…

فـلاسـفـه الـهـی و پـیروان ادیان همگی معتقد به وجود یک هدف عالی برای آفرینشند این…

اصل اولی در این بحث آن است که بدانیم او در هیچ چیز به ما شباهت ندارد ماموجودی هستیم از هـر نـظر محدود ولی خداوند وجودی است که از هر نظر بی نهایت است علم و قدرتش بی انتها…

چرا خداوند اسرار خلقت آدم و فرزندانش را از ابلیس کتمان نکرد تا ابلیس به آنهاحسادت…

اولا ابلیس سال ها خدا را عبادت کرده بود تا آنجا که در ردیف ملائکه درآمده بود . خـلـقـت آدم علیه السلام علاوه بر آنکه بر اساس طرح و تقدیر الهی باید صورت می گرفت ماهیت…

فائده خلق انسان های کافر چیست در حالیکه خداوند می داند که این انسان ها کفرخواهند…

خداوند تبارک و تعالی غنی مطلق است و از خلقت عالم و انسان هیچ نفع و سودی به او نمی رسد . اما اگر مراد فائده برای جهان است , وجود انسان های کافر در عین آنکه کفرشان مستند به…