بررسی برچسب

خلقت

هدف خدا از خلقت فرشتگان چیست؟

هدف خدا از خلقت فرشتگان چيست؟ اگر خداوند قادر بر انجام هر كاري است پس چه نيازي به واسطه هايي همچون ملائكه در انجام برخي امور دارد؟ پاسخ: لازم است پيش از هر پاسخي…