بررسی برچسب

خطبه شقشقیه

نکاتی درباره خطبه شقشقیه

معنا و توضیح حدیث «ینحدر عنی السیل و لا یرقی الی الطیر» چیست+نکاتی درباره خطبه شقشقیه این جمله بخشی از سخنان امام علی(ع) در خطبه‌ای معروف به شقشقیه است که مشتمل بر…