بررسی برچسب

خدا

خدا مرا کافیست

خدا مرا کافیست آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هاد…

خداوند چگونه به ما کمک می کند؟

سوال کاربر: سلام خداوند چگونه به ما کمک می کند؟ ما که چیزی ندیدیم. جواب از سؤالتان را با این آیه شروع می کنیم:«وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا…

اگر وجود خدا نبود چه می شد؟

انسان با نگاهي گذرا به اطراف خود در مي يابد، تمام اشياء عالم روزي نبوده اند سپس وجود و هستي پيدا كرده اند. هم چنين اگر در خود تفكر كنيم، بالوجدان مي يابيم كه هستيم و وجود…