بررسی برچسب

خداوند

خداوند قهار است یعنی چه؟

دو اسم از اسم هاي خداوند "قاهر" و "قهار " است. قاهر و قهار بودن خدا به اعتبار تفوق و غالب بودن خدا است. به اعتبار اين است كه مقهور و مغلوب نمي شود و كسي بر او…

گفتن « یا علی ادرکنی » شرک است ؟

هنگامی گفتن این جمله شرک است که شخص معتقد باشد که آن حضرت در برابر قدرت خداوند قدرت مستقلی دارد ؛ ولی اگر معتقد باشد که آن گرامی به اذن خداوند و یا از طریق دعا کردن و…

خداوند از چه زمانی بوده ؟

الف - این که خداوند نور خوانده شده است ، نه به معنای نورهای طبیعی است ؛ بلکه نوعی تشبیه معقول به محسوس است وگرنه خداوند ورای همه این توصیفات است . ب - این که فرموده اید :…