بررسی برچسب

خداوند

به چه دلیل خداوند بسیط است؟

به چه دلیل خداوند بسیط است؟ معنای بسیط بودن خداوند این است که ترکیب به هیچ معنای آن در خداوند وجود ندارد الف) خداوند دارای اجزای خارجی نیست خواه بالفعل مانند : درخت که…

خداوند چگونه به ما کمک می کند؟

سوال کاربر: سلام خداوند چگونه به ما کمک می کند؟ ما که چیزی ندیدیم. جواب از سؤالتان را با این آیه شروع می کنیم:«وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا…