بررسی برچسب

خانواده و ازدواج

دختری هستم ۲۷ ساله که به یکی از اقوام نزدیک علاقه مند شده ام ، ولی او چند سالی از…

خواهر گرامی، از این که با ما مکاتبه نموده اید سپاسگزاریم.عفت و پاکدامنی و صبوری شما قابل تقدیر است. یکی از نیازهای اساسی جوانان ارضای غریزه جنسی و تشکیل خانواده و برقراری…

اینجانب جوانی هستم مذهبی که به استمنای شدید و ضعف اعصاب مبتلا هستم. مراجعه به دکتر…

در پیدایش انحراف جنسی به ویژه استمنا علل مختلفی مؤثر است که مهمترین آنها عبارتند از: ۱ - تحولات بلوغ۲ - عوامل تحریک زا (مانند نگاه شهوتآمیز، گفتگو با نامحرم و دیدن فیلم)۳…