بررسی برچسب

خاطرات

کمرنگ کردن خاطرات بد گذشته!

تکنیک اول از بین بردن تمام آثار بیرونی خاطرات بد از دیگر قدم های مهم فراموش کردن آن است .به طور مثال در صورتی که فرد از یک تصادف خاطره بدی در ذهن خود دارد، باید خودرویی…

هر وقت درباره مسائل جنسی جوانان صحبت می شود،نصیحت می شنویم که باید زودتر ازدواج…

ما هم با شما موافقیم که این مشکل با نصیحت تنها حل نمی شود. اگر می خواهد که اعتراف کنیم شرایط اقتصادی و مشکل های موجود مقصرند و مسئولین نظام به ویژه باید در این باز، فکری…