بررسی برچسب

حیا

وحی چیست ؟

وحی عبارت از آن ارتباط مرموزی است که خداوند با انسانی برگزیده برقرار می سازد . چنین انسانهایی را « پیامبر » گویند .

مسلمان کیست ؟

مسلمان کسی است که به یگانگی خداوند متعال و به رسالت پیامبر اسلام شهادت دهد . این فرد ، کسی است که از کفر خارج شده و در اسلام داخل شده است . امّا واقعیّت این مسلمانی…

آیا حیاء از صفات خداوند است؟

درپاسخ باید گفت که می توان این صفت را جزو اوصاف خداوند دانست و امام صادق (ع) این صفت را در روایتی به خداوند نسبت داده است . اما باید توجه داشت که تمامی اوصاف خداوند به…

آثار حیا

حياء فضيلتي آسمانييکي از نيازهاي اساسي جامعه بشري از ديرباز تاکنون، نياز به امنيت است، درسايه اين نياز مهم و ارزشمند آدمي ميتواند با آرامش و آسودگي...يکي از نيازهاي اساسي…