بررسی برچسب

حقیقی

عاشق چه کسی است و عشق یعنی چه؟

از صداي سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند(1) عشق و علاقه و ضد آن يعني نفرت و انزجار در نهاد همه انسان ها نهفته است. عشق در لغت به معناي زيادي محبت…

راه اثبات وحی چیست ؟

برای شخص پیامبر ، گونه ای علم حضوری و شهودی است که در آن احتمال اشتباه و خطا نمی رود ، ولی برای دیگر انسانها گونه ای حقیقت معنوی است