بررسی برچسب

حضرت محمد (ص)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص): نشان منافق سه چیز است: ۱-سخن به دروغ بگوید. ۲-از وعده تخلف کند. ۳ -در امانت خیانت نماید صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح. ۸۹

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص): آنکه ساعتی خواری فراگرفتن علم را تحمّل نکند، برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.) بحار الأنوار، ج ۱، ص ۷۷

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص): هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ۱۴

توضیح دقیق شهادتین چیست ؟

شهادتین به گواهى دادن به یگانگى خدا و رسالت حضرت محمد صلّى اللَّه علیه و آله گفته می شود. مفاد یاد شده با گفتن مضمون این دو جمله «أشْهَدُ أنْ لا الهَ الّا اللَّه و…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) برای هر دردی، دارویی هست، پس زمانی که داروها به درد برسند (به هر دردی همان داروی خودش پیدا شود و استفاده گردد) با اجازه و خواست خداوند بزرگ (آن بیماری) از…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) فقر نزد مردم موجب خواری است (ولی) نزد خداوند در روز قیامت (نوعی) زینت است. (که چون در دنیا سختی کشیده است در آن جا به آسایش ابدی میرسد.)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) قاضی عادل را روز قیامت میآورند و (زمانی که) با شدّت حساب (با عادل بودنش) روبرو میشود، آرزو میکند (که ای کاش) میان دو نفر در مورد یک خرما قضاوت نکرده بود.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) محسودترین مردم کسی است که به زیر خاک رفته باشد و از عقاب الهی ایمن شده باشد و امید ثواب خدا داشته باشد.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) نیکی و خوبی به زیبایی لباس و (آراستگی) ظاهر نیست بلکه خوبی (عبارت است از) آرامش و سنگینی.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) نیکی به پدر و مادر جای جهاد را میگیرد. (یعنی از نظر ثواب با هم، هم رتبه هستند زمانی که فرزند شوق رفتن به جبهههای جنگ را دارد ولی پدر و مادرش راضی نیستند.)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) امیدواری، (امید داشتن) رحمتی از طرف خداوند برای امّت من است، اگر امیدواری نبود، مادری فرزند خود را شیر نمیداد، و کشاورزی درختی نمیکاشت.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) در قلب مؤمن امید و ترس، (یک جا) جمع نمیشود مگر این که خداوند عزیز و بزرگ (در دنیا) به مؤمن امیدواری میدهد و (در آخرت) از ترس در امانش میدارد.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) بدان که قلم به هر چیزی که بودنی و محقق شدنی است، جاری میشود. (یعنی با قلم میتوان بر روی کاغذ همهی آرزوهای خود را نوشت و بین نوشتن و رسیدن راه بسیار است.)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) لباسهای خود را بشویید و موهای خود را برگیرید (نگذارید زیاد بلند شود) و مسواک بزنید و آراسته شوید و (خود را) نظافت کنید. زیرا (قوم) بنی اسرائیل این کار را…